Choď na obsah Choď na menu
 


INFORMÁCIE

IX. KLUBOVÁ VÝSTAVA STRÁŽSKE

20.- 21.10. 2018

Výstavné podmienky

Na XXXI. Zemplínskej výstave drobných zvierat a špeciálkou klubu Plymutiek a Zemplínskych králikov dňa 20.-21.10.2018

1.  Výstava sa bude riadiť podľa výstavného poriadku SZCH.

2.  Na výstavu je možné prihlásiť len čistokrvné zvieratá, t.j. tetované a obrúčkované.

3.  Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, nie starším ako tri dni, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz.

4.  Zvieratá môžu byť vystavené jednotlivo alebo v kolekciách.

5.  Výstavné poplatky: Králiky: 50 centov, Králiky klub: 50 centov / klietka

Hydina: 1€/ voliéra, Holuby: 1 € / voliéra / 5ks, Holuby: 50 centov / klietka.

6.  Každý vystavovateľ vrátane mladých chovateľov sú povinný odobrať katalóg, pričom mladý chovateľ môže vystavovať max. 4 zvieratá bezplatne. Výstavné poplatky uhradí každý vystavovateľ pokladníkovi na príjmový doklad pri preberaní zvierat.

7.  Zvieratá treba na výstavisko doviesť osobne 18.10.2018 do 2000 hod.

8.  Posudzovanie zvierat bude 19.10.2018

9.  Uzávierka prihlášok bude 5.10.2018, pričom prihláška musí byť potvrdená pečiatkou ZO SZCH.

10.  Prihlášky zasielajte na adresu: Milan Mikolaj, Okružná 478, Strážske 07222.  Prihlášku si môžete stiahnuť aj na internetovej stránke ZO SZCH Strážske - www.zoszchstrazske.estranky.sk a www.zemplinskekraliky.estranky.sk

11.  Výstava pre verejnosť otvorená 20.10.2018 od: 0800-1700 h. a 21.10.2018 od: 0800-1500 h.

12.  Výstavný výbor zodpovedá za kŕmenie a starostlivosť o vystavené zvieratá od prevzatia zvierat na výstavu do ich odovzdania vystavovateľovi po skončení výstavy alebo kupujúcemu a nezodpovedá za úhyn chorých zvierat.

13.  Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov. Po zaplatení v pokladni, budú zvieratá ihneď vydané garantom kupujúcemu. Vystavovateľ je u predajných zvierat povinný stanoviť predajnú cenu a pri odovzdávaní zvierat na výstavu odovzdať ich rodokmeň. K predajnej cene sa pripočítava 10% v prospech výstavy.

14.  Veterinárny dozor je zabezpečený veterinárnou správou OVS Michalovce.     Veterinárne potvrdenie doručiť povinne.

Prihláška

Na XXXI. Zemplínskej výstave drobných zvierat a špeciálkou klubu Plymutiek a Zemplínskych králikov dňa 20.-21.10.2018

Miesto výstavy: zimný štadión v Strážskom (pri kúpalisku)

Meno a Priezvisko:  .................................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................................

Telefón: ...............................................................................................................................................

Pohlavie

Plemeno

Farba

Tet. značky

Predajná cena

Pozn.

1:0

0:1

ľ.ucho

p.ucho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalóg

1,50 €

 

Uzávierka prihlášok 5.10.2018

 

Spolu

 

 

                                                                                    Podpis chovateľa:

Prihlášku zasielajte: Milan Mikolaj, Okružná 478, Strážske 07222, Telefón: 0915 651 478

OZNAM

     Výbor Klubu chovateľov zemplínskych králikov so sídlom v Michalovciach oznamuje chovateľom zemplínskych králikov, ktorí sú členmi SZCH, že môžu rozšíriť naše rady.

     Členské na člena je 10€/rok. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu tajomníka klubu: Ing.Marek Žofčák gen.Petrova 2 Michalovce 07101

     Prihlásiť sa môžte aj telefonicky u tajomníka alebo predsedu klubu na tel.č.: 0903 314 728, 0915 651 478.

SLOVENSKÝ ZVäZ CHOVATEĽOV

KLUB ZEMPLÍNSKYCH KRÁLIKOV
SO SÍDLOM V MICHALOVCIACH

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

Priezvisko,meno,titul:..............................................................
Povolanie:.....................................dátum narodenia:................
Adresa : ........................................................PSČ:....................
Som členom ZO SZCH:................................ od roku:.............
Číslo členskeho preukazu : ................Tel.číslo:.......................
e-mail :.....................................................................................

Vyhlasujem, že som oboznámený s Stanovami SZCH a budem v ich zmysle konať.

 

V ............................... Dňa:...............               ..........................................

                                                                               vlastnoručný podpis

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 

PortrétPosledné fotografie


Kontakt

Registrator klubu

Imrich Adam
Bracovce 271
07205

0904 493 368


Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 1672
Mesiac: 306
Deň: 17